Новости

. .

Сертификати за интервјуирање при вработување добија петнаесет државни службеници

повеќе [..]

Извештај за одржана едукативно-информативна средба

повеќе [..]

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

повеќе [..]

Програма за работа на АА (2015)

повеќе [..]

Стратешки план на активности за периодот 2013 - 2015

повеќе [..]

Стратешки план на активности за периодот 2016 - 2018

повеќе [..]

1